„Śliska 56” / instalacja audiowizualna / Marlena Zakrzewska