Agnieszka Rystok

8 kw.

Agnieszka Rystok

Filolog, wykładowca, dziennikarz. Prowadzi warsztaty w zakresie szeroko pojętego stylu: szlifuje słowo pisane i mówione, propaguje kulturę języka polskiego, naucza sprawności w procesie mówienia. Odpowiada również za kontakt z klientem i koordynuje realizację projektów.