Kultura w sieci

Otrzymałam stypendium. Mam trzy miesiące na to, aby stworzyć nową – starą jakość. Pigmalion, Psyche, Eros albo koń trojański. Trzy miesiące na to, aby pokazać, jak to się dzieje. Aby zobrazować proces. Aby ten proces i ta nowa jakość zaistniała w sieci.
Bo w sieci ma być sztuka :).

„Kształty czasu”. Każda z rzeźb powstanie w oparciu o estetykę kalokagatii, nawiąże do tradycji antycznej, biblijnej oraz historii wybranych mitów. Poprzez formę oraz kontekst literacko – społeczny stanie się współczesną interpretacją ważnych, uniwersalnych wątków, archetypów, symboli, np. problemu Pigmaliona czy Psyche, które zobrazują i nazwą wielokształtną kondycję ludzkiej wrażliwości.

Projekt syntezy przekazu formy rzeźby i technik multimedialnych zawiera szerokie możliwości edukacyjne i interdyscyplinarne, nawiązuje do procesu odczytywania dzieł kultury i łączy je z tradycją literatury polskiej, powstałej i ugruntowanej na kanwie tradycji europejskiej.

Docelowym odbiorcą będzie młodzież szkoły średniej, nauczyciele, a także wszyscy zainteresowani procesem powstawania rzeźby jako dzieła sztuki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top