Projekt i wizualizacja 3d / Marlena Zakrzewska / w dziale „projekty wybrane” – więcej realizacji