„Czerwiec w górach” / digital painting / Marta Żukiel